Informacje dla dłużników

Najczęściej zadawane pytania

LegalApp pomaga firmom (wierzycielom) odzyskać zadłużenie. Dane dłużnika otrzymujemy od naszego Klienta. Jeśli dostali Państwo wezwanie, to znaczy, że otrzymaliśmy zlecenie odzyskania kwot za niezapłacone faktury. Jako dłużnik otrzymacie Państwo SMS i e-mail z naszej firmy, a  następnie wezwanie od zapłaty z zatrudnionej przez nas kancelarii prawnej.

LegalApp nie pobiera od dłużników wpłat ani żadnych opłat. Rachunek bankowy w wezwaniach do zapłaty został podany przez wierzyciela i to on otrzyma całą wpłatę od Państwa. Mogą to Państwo zweryfikować na fakturach, kontaktując się z wierzycielem albo na białej liście podatników VAT.

Zgodnie z przepisami, za opóźnienie w zapłacie wierzycielowi należne są odsetki. Są Państwo zobowiązani je uregulować. W internecie dostępne jest wiele darmowych kalkulatorów odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych., wierzyciel który poniósł koszty windykacyjne (np. skorzystał z usług LegalApp) może żądać od dłużnik zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń. Przepisy nakładają na dłużnika obowiązek zapłaty równowartości 40, 70 lub 100 Euro – zależnie od wielkości zadłużenia:

1) 40 Euro – przy zadłużeniu poniżej 5000 złotych;

2) 70 Euro – przy zadłużeniu pomiędzy 5000 a 50000 złotych;

3) 100 Euro – przy wyższym zadłużeniu.

Kwotę Euro przelicza się na złotówki na podstawie kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należało uregulować zadłużenie.

Sugerujemy kontakt bezpośrednio z wierzycielem. To od niego posiadamy dane o żądanej do zapłaty kwocie.

W takim przypadku również należy skontaktować się z wierzycielem i omówić warunki spłaty.

Działalność windykacyjna nie jest działalnością regulowaną. Działamy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W zakresie obsługi prawnej korzystamy z renomowanych kancelarii adwokatów i radców prawnych, które posiadają wymagane uprawnienia.

Tak, zapraszamy do skorzystania z formularza na stronie app.legalapp.pl/nowe-wezwanie 

Formularz kontaktowy dla dłużników

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne w polityce prywatności.